Majanduskasvu ennustamine

SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT (GDP) kvartalite kaupa                           Ennustuse viga 0.0080149 Ennustuse standardhalve     0.025208    
miljonites kroonides (mõned veerud on loetavuse huvides peidetud, rightclick and unhide)                           4 perioodi olulisus 0.625            
                            eelmise vea olulisus 0.5            
  Jooksevhindades Koguprodukt Majanduskasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga(Statistika ameti öeldud ) Majanduskasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga(Statistika ameti öeldud ) Jrk Aasta Koguprodukt 1995. aasta püsivhindades Trend kasv Trend silendatult Trendist ülejääv osa Erinevus keskmiselt trendist iga kvartal (sessoonne komponent) Mitteaastaajaline GDP 1995 aasta hindades GDP muutus (Tegelik) võrreldes eelmise kvartali sama perioodiga Muutuse muutus, ehk kuidas majanduskasv muutub iga kvartal Kuidas ma oleks muutumise muutust (ehk majanduskasvu) ennustanud Ennustatud majanduskasv võrreldes eelmise kvartali sama perioodiga Statistika amet väidab sinu numbrite põhjal (ennustus) Erinevus tegelikust Statistika amet väidab sinu numbrite põhjal (parandatud ennustus) +Standard hälve -Standard hälve
1995 I     1 1995I 9,558.7 9570.03 9570.03 -11.3 -645.3 10,204.0                  
1995 II     2 1995II 10,277.5 9796.56 9796.56 480.9 299.7 9,977.8 -2.22%                
1995 III     3 1995III 10,124.4 10023.09 10023.09 101.3 -197.0 10,321.4 3.44% 5.66%              
1995 IV     4 1995IV 10,744.8 10249.62 10249.62 495.2 583.8 10,161.0 -1.55% -5.00%              
1996 I     1.8% 5 1996I 9,729.9 10476.15 10476.15 -746.3 -645.3 10,375.2 2.11% 3.66%              
1996 II     3.5% 6 1996II 10,640.6 10702.68 10702.68 -62.1 299.7 10,340.9 -0.33% -2.44%              
1996 III     3.6% 7 1996III 10,489.9 10929.21 10929.21 -439.3 -197.0 10,686.9 3.35% 3.68%              
1996 IV     6.4% 8 1996IV 11,436.6 11155.74 11155.74 280.9 583.8 10,852.8 1.55% -1.79% -2.13% 1.21% 6.45% 0.0% 6.45%    
1997 I     6.0% 9 1997I 10,315.0 11382.27 11382.27 -1,067.3 -645.3 10,960.3 0.99% -0.56% 0.69% 2.24% 6.95% -0.9% 6.95%    
1997 II     11.2% 10 1997II 11,831.6 11608.8 11608.8 222.8 299.7 11,531.9 5.22% 4.23% 0.59% 1.58% 7.66% 3.5% 7.66%    
1997 III     11.6% 11 1997III 11,702.9 11835.33 11951.83 -248.9 -197.0 11,899.9 3.19% -2.02% -1.03% 4.18% 12.42% -0.9% 12.42%    
1997 IV     13.1% 12 1997IV 12,939.5 12061.86 11951.83 987.7 583.8 12,355.7 3.83% 0.64% 1.73% 4.92% 15.04% -1.9% 15.04%    
1998* I     11.2% 13 1998*I 11473.7 11917.05 11951.83 -478.1 -645.3 12,119.0 -1.92% -5.75% -1.57% 2.26% 15.28% -4.0% 15.28%    
1998* II     7.4% 14 1998*II 12710.5 11993.1 11951.83 758.7 299.7 12,410.8 2.41% 4.32% 5.23% 3.32% 8.58% -1.1% 8.58%    
1998* III     3.0% 15 1998*III 12054.3 12069.14 12069.14 -14.8 -197.0 12,251.3 -1.29% -3.69% -1.31% 1.09% 5.43% -2.4% 5.43%    
1998* IV     -1.4% 16 1998*IV 12757.2 12145.19 12145.19 612.0 583.8 12,173.4 -0.64% 0.65% 1.23% -0.05% -0.90% -0.5% -0.90%    
1999* I     -3.3% 17 1999*I 11090 12221.24 12221.24 -1,131.2 -645.3 11,735.3 -3.60% -2.96% -3.60% -4.23% -3.80% 0.5% -2.80%    
1999* II     -2.5% 18 1999*II 12395.6 12297.29 12297.29 98.3 299.7 12,095.9 3.07% 6.67% 1.31% -2.29% -7.61% 5.1% -6.61%    
1999* III     -0.5% 19 1999*III 11990.3 12373.34 12373.34 -383.0 -197.0 12,187.3 0.76% -2.32% -3.48% -0.41% -1.67% 1.1% -0.67%    
1999* IV     1.8% 20 1999*IV 12992.6 12449.38 12449.38 543.2 583.8 12,408.8 1.82% 1.06% -0.28% 0.47% 0.59% 1.3% 1.59%    
2000 I     9.0% 21 2000I 12088.1 12525.43 12525.43 -437.3 -645.3 12,733.4 2.62% 0.80% -2.06% -0.24% 5.48% 3.5% 6.48% 9.01% 3.96%
2000 II       22 2000II   12601.48 12601.48   299.7       2.29% 4.90% 10.43%   11.43% 13.95% 8.91%
2000 III       23 2000III   12677.53 12677.53   -197.0       0.74% 5.65% 10.38%   11.38% 13.90% 8.86%
2000 IV       24 2000IV   12753.58 12753.58   583.8       -0.87% 4.78% 7.52%   8.52% 11.04% 6.00%
                                           
        Graafikute jaoks:                                  
        1996 ## 1998 1999 2000                          
    I   -746.3 ## -478.1 -1,131.2 -437.3                          
    II   -62.1 ## 758.7 98.3                            
    III   -439.3 ## -14.8 -383.0                            
    IV   280.9 ## 612.0 543.2                            
                                           
      I II III IV Average1 Average2 Average3 Average4 Erinevus Averagest1 Erinevus Averagest2 Erinevus Averagest3         Erinevus Averagest4      
        480.94 ## 495.18 -645.25925 299.7277 -196.963 583.7861 633.92925 181.2123 298.2727         -88.6061      
        -62.08 ## 280.86 -645.25925 299.7277 -196.963 583.7861 -100.9908 -361.8077 -242.347         -302.9261      
        222.8 ## 987.67 -645.25925 299.7277 -196.963 583.7861 -422.0108 -76.9277 -51.9708         403.8804      
        758.6665 -15 612.01 -645.25925 299.7277 -196.963 583.7861 167.12575 458.9388 182.1187         28.2219      
        98.312 ## 543.22 -645.25925 299.7277 -196.963 583.7861 -485.9808 -201.4157 -186.073         -40.5701      
              -645.25925 299.7277 -196.963 583.7861 207.92725 492.4923                  
    average   299.7277 ## 583.79                              
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

Chart Esimene ja teise kvartali viga

Chart Erinevus tegelikust

Chart Aastaajalisus

Chart Koguprodukt ja trend

Chart Ennustus


Last Updated on 5/16/00
By SIILATSKZ
Email: keith@ieg.ee